BLAU PUNTA REINA

LOCALITZACIÓ
CALA MANDIA - MALLORCA
Sobre el projecte

Disseny projecte  complex hoteler, zona de magatzems, càmeres i sales fredes, cuina principal, buffets-show cookings, restaurants especialitzats, projecte tècnic d’instal·lacions   i estat d’amidaments.