RESTAURANTE RESERVA IBERICA

LOCALITZACIÓ
PALMA - MALLORCA
Sobre el projecte

Disseny projecte reforma restaurant , projecte tècnic d’instal·lacions , estat d’amidaments, gestió instal·ladores i direccio de obra.